DUNKLEOSTEUS - ANOTHER PRIMAL SHARK UNLOCKED | Hungry Shark Primal Hoorikz - hungryshark.net

DUNKLEOSTEUS – ANOTHER PRIMAL SHARK UNLOCKED | Hungry Shark Primal Hoorikz

Hoorikz
Views: 371
Like: 25
#hoorikz #hungrysharkprimal #dunkleosteus

1:40 Dunkleosteus unlocked.
2:58 Dunkleosteus level 5 gameplay.
4:59 Dunkleosteus max level 11 gameplay.
13:07 Dunkleosteus vs T Rex.

Hello friends! Today I unlocked another prehistoric fish, Dunkleosteus. Join me to experience new images of Dunkleosteus from Hungry Shark Primal.

You can discuss the video with me in your language below in the comments (preferably in English). I hope you will support my channel by liking, sharing, and commenting.

If you like my video, please support me by clicking like, share, subscribe, and the notification bell. Hope you guys can support me reach 1,000,000 subscribers.

🦈 Download free:

――――― Music & Best Hoorik’s videos ―――――
►Music in video: N/A
►Best video:
– Jurassic World The Game: –
– Jurassic World Evolution 2: –
– Jurassic World Alive:
– Hungry Shark Evolution:
– Jurassic Park Builder:

――――― Social Links ―――――
►Donate:
►TikTok:
►Instagram:
►Twitter:
►Server Discord:
►Fanpage:
►Facebook:
►Youtube:

――――― Contact ―――――
Discord: Hoorikz 9754
Email: giau.huynh7177@mail.com

© Copyright by Hoorikz Channel

More info: (In my channel, you can see Hungry Shark Evolution, Hungry Shark World gameplay, and Hungry Shark tips and tricks but not Hungry Shark cheats. You can also Hungry Shark download link above, I don’t recommend you guys play Hungry Shark hack, you can find Hungry Shark characters and anything on Hungry Shark wiki. If you play on Android devices you can find Hungry Shark mod apk to set up Hungry Shark game)

8 Comments

  1. Xin chào! Tôi là nv của YOUTUBE tôi muốn bạn ko nói những từ ngữ thô tục như con chim nếu ko thì YOUTUBE sẽ khóa kênh bạn

  2. Wow, con cá bọc thép ngày nào đã bị cho xuống nhỏ hơn Cá Mập Trắng :)))
    +Bonus: Cái con to to anh thấy trong game em đoán nó là Shonisaurus :v
    Mà game có megalodon ko anh? nếu có thì nếu nó ra em quậy tung cái game :)))

  3. 0:11 ko phải lỗi các nhà khoa học nghiên cứu lại đáng tiếc con này từng là đồi đại dài size 10m thành cá vàng dunkleoteus là bá chủ thời kỷ devo max size 3m ko đạt giới hạn 4m

  4. Con đỉa a bảo có trong jurassic pác pi đờ

Leave a Reply

Your email address will not be published.